Over de stichting

Wie zijn we?


Wij'deWereld is ontstaan als een initiatief van de Antonius van Paduakerk en is ondergebracht in de stichting Antonius Ontmoet.


Deze stichting heeft - anders dan de kerk - niet een expliciet religieuze signatuur. Wel ontspringt zij vanuit het geloof en vertrouwen dat het om liefde gaat, dat het om deze mooie wereld en mooie mensen gaat. De gedachte is dat we in een stichting meer activiteiten kunnen organiseren voor alle bewoners van buurt en stad, ook als zij niet verbonden willen zijn aan een kerk.


Daarom zijn we blij dat ook een flink aantal vrijwilligers van de stichting geen band heeft met de Antonius van Paduakerk en dat we een bredere groep mensen aanspreken. Doelstellingen


De doelstellingen van Wij'deWereld - van de stichting Antonius Ontmoet - zijn kort gezegd: ontmoeting en bezinning.

In de statuten van de stichting is het als volgt beschreven:


De stichting stelt zich, met behulp van haar daartoe bestemd vermogen, ten doel een stimulans te geven aan ontmoeting en bezinning. Ontmoeting op lokaal niveau, tussen verschillende mensen in de wijk en de stad, maar ook de ontmoeting tussen mensen uit verschillende culturen op mondiaal niveau.

Vanuit haar streven naar ontmoeting en bezinning wil de stichting bijdragen aan het verwezenlijken van meer concrete publieke waarden, zoals sociale cohesie, individuele ontplooiing, maatschappelijke emancipatie en een solidaire samenleving.


Activiteiten


Belangrijkste activiteit is Buurt aan Tafel. Daarbij hoort de begeleiding van de kooksters / koks (vluchtelingen).  Tijdens de maaltijden is er regelmatig een korte "amuse":  muziek, een verhalenverteller of een korte presentatie van iemand over bijv. de voedselbank of een interesaant onderwerp.  We staan altijd open voor andere creatieve en inspirerende toevoegingen aan de avonden. Bestuur

Het bestuur van de stichting Antonius Ontmoet bestaat statutair minimaal uit drie leden. Thans wordt het bestuur gevormd door de volgende leden:


Louise (L.M.) Fontein, voorzitter

Nenny (N.H.) Kegels, secretaris

Corné (C.J.M.) van Iersel, penningmeester


Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.