Contact

De activiteiten vinden plaats in het parochiehuis aan de Van Slichtenhorststraat 81 te Nijmegen.


Heeft u vragen of wilt u iets melden?  Gebruik onderstaand formulier of mail naar

contact@wij-dewereld.nl. 


AANMELDINGEN VOOR BUURT AAN TAFEL GRAAG VIA DEZE LINK

Vragen of interesse? Stuur ons gerust een mailtje.

E: contact@wij-dewereld.nl

W: www.wij-dewereld.nl

Wij'deWereld is een initiatief van de Stichting Antonius Ontmoet.


Deze stichting is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder RSIN-nummer 855795219.


Het postadres van de stichting is:

Postbus 1534

6501 BM  Nijmegen


Bankrekeningnummer:

NL25 TRIO 0391 0684 74

t.n.v. Stichting Antonius Ontmoet